Jeugd Breincoach
Professionele begeleiding van kinderen bij het ontwikkelen van de executieve functies

Wat kan de Jeugd Breincoach voor uw kind betekenen? 

Onze Jeugd Breincoaches zijn opgeleid om samen met u en uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot optimale leerprestaties te komen. 

Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft. De Jeugd Breincoach is bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 - 18 jaar met ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. Denk hierbij aan leerlingen met faalangst of leerlingen met een bijzondere thuissituatie.

Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal de Jeugd Breincoach een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. U plant deze gesprekken in overleg met uw Jeugd Breincoach in.